GDPR Consultancy

Sinds 28 mei 2018, is de AVG van kracht.
Wat er voor u is veranderd? Wij vertellen het u en geven praktische tips voor in invulling.

Doel van de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van kracht. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in heel Europa. De Algemene verordening Persoonsgegevens staat ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Er is veel veranderd voor bedrijven, maar wat betekent dit voor u?
De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is op u van toepassing zodra uw organisatie persoonsgegevens opslaat. Dit kunnen e-mailadressen, telefoonnummers en adressen zijn. U slaat dit sneller en vaker op dan u denkt, bijvoorbeeld in uw e-mailsoftware, boekhoudpakket, CRM en offertetool. En ook als u gegevens van (potentiële) klanten verzamelt via uw website. De AVG heeft tot doel om:

Document management

Een documentmanagement systeem helpt u om op documentniveau te voldoen aan autorisaties en bewaartermijnen.

  • Privacyrechten te versterken en uit te breiden
  • De verantwoordelijkheid rondom privacy meer bij organisaties neer te leggen
  • Uniforme bevoegdheden te hanteren voor alle Europese privacytoezichthouders.
De toezichthouders kunnen boetes tot 20 miljoen opleggen, wanneer u niet aan de Algemene verordening persoonsgegeven (AVG) voldoet. Het is voor uw bedrijfsvoering daarom van zeer groot belang om hiermee aan de slag te gaan. SolidFlows begrijpt dat hiervoor specifieke kennis nodig is en dat u wellicht geen overzicht heeft van de maatregelen die u moet treffen. Daarom kunt u bij ons terecht voor GDPR-consultancy. Wij bieden twee diensten aan zodat u uw organisatie op strategisch en operationeel niveau kunt klaarmaken voor de AVG.

Direct aan de slag met de AVG

Krijg praktische handvatten met onze PIA (Privacy Impact Accessment) en Plan van Aanpak op maat of maak gebruikt van onze service van een inhouse Data Protection Officer.

GDPR SERVICES

Plan van aanpak AVG-proof

Binnen dit traject leveren we een compleet plan van aanpak om u te adviseren over hoe u uw organisatie AVG-compliant maakt. Bekijk de inhoud van het plan

In house Data Protection Officer

Als u liever fysiek een Data Protection Officer (DPO) op de werkvloer heeft, dan kunt u zich abonneren op de In house Data Protection Officer dienst.

AVG-proof
document management systeem

Solid Flows biedt in samenwerking met CloudCompagnon een document management systeem dat voldoet aan de Algemene verordening persoonsgegevens.